Afbeelding1 Afbeelding2

Toegangscontrole


Ongemerkt blijkt bij veel ondernemers een percentage van de jaaromzet te verdwijnen door toedoen van het eigen personeel. Ook andere vormen van fraude komen helaas nog erg vaak voor. Door een toegangscontrole systeem wordt de kans op diefstal of fraude tijdens werktijd verminderd en worden uw medewerkers en hun bezittingen adequaat beschermt.

LIHO maakt een inventarisatie van de zwakke plekken binnen het bedrijf waarbij rekening wordt gehouden met de leefbaarheid. Op grond van deze analyse wordt een systeem ontwikkeld waarbij u kunt nagaan wie zich waar, wanneer en hoelang bevond. Zowel de medewerkers als bezoekers komen op deze manier alleen nog maar in ruimtes waar ze ook mógen komen. Dit beschermt niet alleen uw bezittingen maar vergroot ook de veiligheid van uw medewerkers en klanten.