LIHO vindt uw privacy belangrijk en gaat zorgvuldig om met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen, namen en andere gegevens. Wij verkopen geen e-mailadressen en andere gegevens aan derden. Eventuele registratie op de LIHO website en webshop is bedoeld om u producten en diensten te kunnen leveren, met u te communiceren of uw vragen te kunnen beantwoorden.

LIHO zal deze persoonsgegevens alleen aanwenden voor de omschreven doeleinden in ons Privacy en cookie statement. We vinden het vertrouwelijk behandelen van uw gegevens niet alleen belangrijk vanuit morele overwegingen, verwerking van de persoonsgegevens gebeurt ook in overeenstemming met de privacywetgeving. Een organisatie moet voldoen aan de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening is de Nederlandse variant van de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR). De GDPR geldt sinds 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie (EU).

Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.