Afbeelding1 Afbeelding2 Afbeelding3

Erkenningen


LIHO Telecom & Safety Systems BV is een CCV erkend BORG beveiligingsbedrijf en een CCV erkend branddetectiebedrijf. CCV staat voor Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Het CCV is verantwoordelijk voor het beheer en kwaliteitsontwikkeling van de volgende certificeringen:
* Borg Beveiligingsbedrijf (VRKI 2014)
* Branddetectiebedrijf (CCV Certiifcatie schema's BMI:2011 / onderhoudsbedrijf BMI:2011)
* Borg Particuliere alarmcentrale
* Camera toezicht

Het CCV heeft voor haar regeling en keurmerken met een aantal Certificatie Instellingen (CI's) een licentieovereenkomst gesloten. Deze CI's zorgen voor de uitvoering van onafhankelijke certificeringen, toezicht op uitgave van certificaten en verzorgen de jaarlijkse audit voor de erkenning van het installatiebedrijf.
Wij hebben voor deze onderdelen een contract gesloten met CIBV-NL, welke voor u als klant de kwaliteit bewaakt!

Wat betekent het CCV/CIBV certificaat voor u?
Het doorlopen van zo'n certificeringsproces garandeert u dat uw systeem voldoet aan het vereiste en verantwoorde kwaliteitsniveau. Dat impliceert minder ongewenste meldingen en meer betrouwbaarheid in geval van een melding, hetgeen weer leidt tot sneller optreden van de brandweer / politie. Kortom; het MKB certificaat is voor u dé garantie dat de brandmeld- Ontruimingsalarm en/of inbraaksignaleringinstallatie volgens de verplichte veiligheidseisen geleverd en onderhouden wordt.

Erkend Borg Beveiligingsbedrijf VRKI:2014 - Procescertificaat: 7535-0070-4 nr. 4

Erkend Brand Detectie / onderhoud bedrijf BMI:2011 - Procescertificaat: 7535-0070-3 nr. 5+6

Voor informatie kunt u zich wenden tot de website van het CCV: www.cibv.nl of www.preventiecertificaat.nl