Afbeelding1 Afbeelding2 Afbeelding3 Afbeelding4 Afbeelding5

Branddetectie


Stappenplan opzet brandmeld - ontruimingsalarm installatie met certificering

Op locatie word een opname gedaan en alle risico's geïnventariseerd. Aan de hand van de geldende bouwverordening, gebruikersbesluit en eisen van de brandweer of verzekeraar wordt er een plan (offerte) uitgebracht.

Na de opname op locatie wordt er in direct overleg met de plaatselijke brandweer of verzekeraar, door LIHO een PVE opgemaakt (Programma Van Eisen). In dit uitgangs - document worden alle verplichte zaken vastgelegd en ondertekend door de eisende partij, de PVE opsteller en de eindgebruiker!

Na goedkeuring van het PVE, wordt er door onze projecteringdeskundige een digitale projectie tekening gemaakt voorzien van kabellijsten, blokschema's en stuurfunctie matrixen. Op deze manier kan de installateur (of LIHO zelf) direct overgaan tot het aanleggen van de bekabeling en eventueel het plaatsen en monteren van de componenten.

Na aanleg van de gehele infrastructuur en controle hierop wordt de gehele hardware geïnstalleerd, geprogrammeerd en opgeleverd. Na een functionele test wordt er een origineel logboek opgemaakt voorzien van alle verplichte bescheiden zoals rapport van oplevering, certificaten van de componenten enz..  De installatie is nu operationeel en klaar voor gebruik.

Na ondertekening van een onderhoudscontract wordt er een origineel CCV brandmeld certificaat verstrekt, waarmee het proces ten einde komt. U bent er nu zeker van dat alles 100% is afgewerkt en er een continue bewaking op uw bedrijf aanwezig is. Schrik van branduitbraak, vervolgschades en belemmering van uw bedrijfsproces is nu verleden tijd!